Aile Destek Programı Giriş

Aile Destek Programı, ailenin bütünlüğünü koruyarak toplumun sağlıklı gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bir sosyal hizmet politikasıdır. Programın amacı, ailelerin ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak ve aile içindeki dayanışmayı artırmaktır. Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

Aile Destek Programı Nedir ?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;

Kişi başına düşen aylık 

gelir aralığı (TL)

 Aylık Destek Tutarı (TL)
450 TL ve altı1.250
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı1.100
911,15 TL üzeri ─  1372,30 TL ve altı950
1372,30 TL üzeri ─  2.835,60 TL’den az850

 

Aile Destek Programına Kimler Başvurabilir ?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Başvuran kişinin;

 • Türk vatandaşı olmaması,
 • Mavi Kart sahibi olması,
 • Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
 • 18 yaşından küçük olması,
 • Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır. Aşağıdaki bağlantıdan e- devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti

Aile Destek Programı’nın Öncelikli Hedefleri

Aile Destek Programı’nın en önemli hedefleri arasında:

 1. Aile bütünlüğünün korunması: Program, aile bütünlüğünün korunmasına yardımcı olacak hizmet ve programları destekler.
 2. Ekonomik güvence: Ekonomik zorluklarla karşılaşan ailelere mali destek sağlanır.
 3. Sosyal ve psikolojik destek: Program, ailelerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli hizmetler sunar.
 4. Eğitim desteği: Aile üyelerinin eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli programlar ve hizmetler sunulur.

Hizmetlerin Kapsamı

Aile Destek Programı’nın hizmetleri geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu hizmetler arasında;

 • Ekonomik destek hizmetleri: İhtiyaç sahibi ailelere nakit yardımı, gıda yardımı, giysi yardımı gibi hizmetler sunulmaktadır.
 • Eğitim hizmetleri: Çocukların eğitim ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunulmaktadır. Bu, okul masraflarının karşılanmasını, eğitim materyallerinin sağlanmasını ve eğitim danışmanlığı hizmetlerini içerir.
 • Sosyal ve psikolojik destek hizmetleri: Ailelere psikolojik danışmanlık hizmetleri, aile terapisi ve sosyal destek hizmetleri sunulur.
 • Sağlık hizmetleri: Ailelerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetler sunulur. Bu, sağlık kontrol hizmetlerini, ilaç yardımını ve diğer sağlıkla ilgili hizmetleri içerir.

Son Güncelleme 5 Eylül 2023

Yorum yapın