HKMO Giriş

HKMO (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Türkiye’de harita ve kadastro mühendislerinin mesleki haklarını korumak, mesleki dayanışmayı sağlamak ve mühendislik alanında eğitim, araştırma ve gelişimi desteklemek amacıyla kurulmuş bir meslek odasıdır. HKMO’nun üyeleri, harita ve kadastro mühendisleri ile öğrencilerden oluşur. Hkmo giriş için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://obs.hkmo.org.tr/

hkmo giriş

HKMO’nun en önemli görevlerinden biri, mesleki etik kurallara uygun hareket etmek ve mesleki kalite standartlarını yükseltmek için faaliyetlerde bulunmaktır. Özellikle meslek üyelerinin yasal hak ve yetkilerini korumak, mesleki sorunları çözmek ve mesleki gelişimlerini desteklemek için çeşitli hizmetler sunar. Bunların yanı sıra, HKMO üyelerine meslek içi eğitimler düzenler ve sektördeki yenilikleri takip etmelerine yardımcı olur.

Ayrıca HKMO, üyelerinin haklarını korumak için hukuki işlemler yapar ve mesleki sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulunur. Meslektaşlar arasında iletişimi ve dayanışmayı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklerle de üyelerin bir araya gelmesini sağlar.

 • Meslek içi eğitimler
 • Yasal hak ve yetkilerin korunması
 • Mesleki gelişim desteği

Hkmo giriş oldukça kolaydır. Harita ve kadastro mühendisleri ile öğrencileri, HKMO’ya kayıt yaptırarak üyelik başvurusu yapabilirler. Üyelik başvurusu için gerekli belgeler ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgilere HKMO’nun resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

HKMO’nun FaaliyetleriHKMO’nun Projeleri
Meslek içi eğitimler düzenlemekÇağrı merkezi hizmetleri sunmak
Sektördeki yenilikleri takip etmekFaaliyet raporları hazırlamak
Hukuki destek sağlamakMesleki sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak

Harita Ve Kadastro Mühendisliği Nedir?

Harita ve kadastro mühendisliği, arazi üzerindeki nesnelerin ölçülerek bilgi sistemlerine aktarılması ve bu bilgilerin harita ve kadastro planlarıyla ifade edilmesi sürecini kapsayan bir mühendislik dalıdır. Bu alanda çalışan mühendisler, ölçme teknikleri kullanarak arazi üzerindeki detayları belirlerler ve bu bilgileri coğrafi bilgi sistemlerine kaydeder. Harita ve kadastro mühendisliği, şehir planlamasından inşaat projelerine kadar birçok alanda kullanılır.

Bu mühendislik dalı, insanların yaşadıkları ortamı daha iyi anlamalarını ve yönetmelerini sağlar. Harita ve kadastro mühendisleri, arazi ölçümü yapabildikleri gibi, dijital veri tabanları ve harita yazılımları kullanarak da mekânsal analizler gerçekleştirirler. Ayrıca, kadastro çalışmaları ile de arazilerin sınırlarını ve mülkiyet durumunu belirleyerek toplumun hukuki ilişkilerini düzenlerler.

Harita ve kadastro mühendisliği, gelişen teknoloji ile birlikte hızla dönüşen bir alandır. Artık drone ve lazer tarama gibi teknolojiler kullanılarak daha hızlı ve doğru ölçümler yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri gibi alanlarda da ilerlemeler kaydedilmektedir. Bu sayede, harita ve kadastro mühendisleri daha etkin ve verimli çalışmalar yapabilmektedir.

 • Harita ve kadastro mühendisliği, arazi üzerindeki nesnelerin ölçülerek bilgi sistemlerine aktarılması sürecini kapsar.
 • Harita ve kadastro mühendisleri, arazi ölçümü yapmanın yanı sıra dijital veri tabanları ve harita yazılımları kullanarak mekânsal analizler gerçekleştirir.
 • Gelişen teknoloji ile harita ve kadastro mühendisliği alanında hızlı ilerlemeler kaydedilmektedir.
Harita ve Kadastro MühendisliğiHkmo
Profesyonel alanda faaliyet gösteren mühendislik dalıHarita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Arazi ölçümü, mekânsal analizler ve kadastro çalışmalarını kapsarMeslek örgütü

Hkmo’ya Nasıl Üye Olunur?

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO), harita ve kadastro mühendislerinin mesleki faaliyetlerini düzenlemek, meslek disiplinini korumak ve mühendislik etiği standartlarını sağlamak amacıyla kurulan bir meslek odasıdır. Hkmo giriş yapmak isteyenler belirli kriterlere uygun olarak başvuru yapmalıdır.

https://obs.hkmo.org.tr/register

Hkmo'ya Nasıl Üye Olunur

Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

HKMO’ya üye olmak için aşağıdaki belgelerle birlikte başvuru yapmanız gerekmektedir:

 • Kimlik belgesi fotokopisi
 • Mezuniyet diploması fotokopisi
 • Mesleki deneyim belgeleri (varsa)
 • Üyelik başvuru formu
 • Üyelik aidatının yatırıldığına dair dekont

Üyelik Başvuru Süreci

HKMO’ya üyelik başvuruları genellikle online olarak yapılmaktadır. İnternet üzerinden başvuru formunu doldurmanız ve gerekli belgeleri eklemeniz gerekmektedir. Başvurunuz incelendikten sonra, uygun olduğunuz tespit edilirse HKMO’ya üye olarak kabul edilirsiniz.

Üyelik Avantajları

Hkmo giriş yapmanın birçok avantajı bulunmaktadır. Üyeler, mesleki gelişimlerine katkı sağlayan seminerlere ve eğitimlere katılma imkanı elde ederler. Ayrıca, meslektaşlarıyla iletişim kurma ve tecrübelerini paylaşma fırsatına sahip olurlar. HKMO üyeleri, mesleki haklarını korumak ve mesleğin saygınlığını artırmak için bir araya gelerek ortak faaliyetler düzenleyebilirler.

Üyelik TürleriAçıklama
Tam ÜyelikHarita ve kadastro mühendisleri için geçerlidir. Tam üyeler, HKMO’nun tüm faaliyetlerine katılma ve oy kullanma hakkına sahiptir.
Geçici ÜyelikKadro gereği geçici olarak görev yapan harita ve kadastro mühendisleri için geçerlidir. Geçici üyeler, belirli haklara sahip olmakla birlikte oy kullanma hakkına sahip değillerdir.
Öğrenci ÜyeliğiHarita ve kadastro mühendisliği öğrencisi olanlar için geçerlidir. Öğrenci üyeler, HKMO’nun eğitim faaliyetlerine katılabilir, ancak oy kullanma hakkına sahip değillerdir.

Hkmo’nun Görev Ve Yetkileri Nelerdir?

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO), Türkiye’de faaliyet gösteren bir mühendislik odasıdır. Bu odanın çeşitli görev ve yetkileri bulunmaktadır.

Birinci olarak, HKMO’nun görevi, harita ve kadastro mühendisliği alanında çalışan profesyonelleri temsil etmektir. Bu temsil, mühendislerin haklarını koruma, etik kurallarını belirleme ve mesleki standartları yükseltme gibi konuları içermektedir.

İkinci olarak, HKMO, harita ve kadastro mühendisliği alanında faaliyet gösteren meslektaşlar arasında işbirliğini teşvik eder. Bu işbirliği, mühendislik projelerinde birlikte çalışmayı, deneyim paylaşımını ve mesleki eğitimi desteklemeyi içerir. Böylece, mühendisler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanarak mesleki gelişim desteklenir.

Ayrıca, HKMO, harita ve kadastro mühendisleri için mesleki lisanslama düzenlemelerini de gerçekleştirir. Bu düzenlemeler, mühendislerin mesleki becerilerini kanıtlamalarını ve standartlara uygun hizmet sunmalarını sağlar. Aynı zamanda, HKMO tarafından düzenlenen sertifika programları ve eğitimler aracılığıyla, mühendislerin sürekli olarak mesleki gelişimlerini sürdürebilmeleri sağlanır.

HKMO’nun yetkileri arasında, meslektaşlarının uygulamalarını denetleme ve mesleki etik kurallarına uygunluğu gözetme görevi de bulunur. Bu denetimler, mühendislerin kalite standartlarına ve mesleki sorumluluklara uygun çalışmalarını sağlamak amacıyla yapılır. Ayrıca, HKMO, mesleki disiplin süreçlerini yönetir ve gerekli durumlarda disiplin cezaları uygulayabilir.

 • HKMO’nun görev ve yetkileri:
 • Mühendislerin temsili ve haklarının korunması
 • Etik kuralların belirlenmesi ve mesleki standartların yükseltilmesi
 • Meslektaşlar arasında işbirliğinin teşvik edilmesi
 • Mesleki lisanslama düzenlemelerinin yapılması
 • Meslektaşların uygulamalarının denetlenmesi ve mesleki etik kurallarına uygunluğun gözetilmesi
 • Meslek disiplin süreçlerinin yönetilmesi
Görev ve YetkilerAçıklama
Temsil ve HaklarMühendislerin çıkarlarını koruma ve temsil etme görevi
Etik KurallarMesleki etik kuralların belirlenmesi ve mesleki standartların yükseltilmesi
İşbirliğiMeslektaşlar arasında işbirliğinin teşvik edilmesi ve eğitimin desteklenmesi
LisanslamaMeslektaşların lisanslama süreçlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi
DenetimMeslektaşların uygulamalarının denetlenmesi ve kalite standartlarının gözetilmesi
DisiplinMesleki disiplin süreçlerinin yönetilmesi ve cezai yaptırımların uygulanması

Son Güncelleme 18 Mayıs 2024

Yorum yapın